Közgyűlési meghívó 2024.05.26.

HO-HÓ KLUB KECSKEMÉT HORGÁSZEGYESÜLET
6000 Kecskemét, Badacsony u. 1/a  Tel: 76/418-059


MEGHÍVÓ
A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgász Egyesület 2024. május 26-án, vasárnap

12 óra 30 perckor

KÖZGYŰLÉST
tart. Helyszíne : Ho-Hó tó, Kecskemét, hrsz.: 0765/118.

Napirend :

  1. Megnyitó
  2. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
  3. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság  megválasztása
  4.  A vezetőség lemondása mandátuma lejárata miatt
  5.  Jelölőbizottság előterjesztése az új vezetőség tagjainak személyére
  6. A mandátum vizsgáló bizottság jelentése
  7.  Az új vezetőség megválasztása
  8. Egyebek, zárszó

A közgyűlésre ezúton az egyesületi tagokat tisztelettel meghívom. A közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50 %-nak +1 fő jelenléte szükséges.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen, változatlan napirenddel 2024.május 26-án 13,00 órakor tartjuk meg, melyre tisztelettel meghívom.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a fenti napirend vonatkozásában.

Kecskemét, 2024. 05. 12.

                                                             Gábris Kázmér Attila elnök sk.