Ho-Hó Klub Kecskemét HE. Közgyűlési Határozatok 2024.

1/2024. (04.07.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Gábris Katalint jegyzőkönyv vezetőnek, Kapás Ferencet és Daróczi Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek 20 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

2/2024. (04.07.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Baranyi Zsoltot a szavazatszámláló bizottság elnökének, Gábris Kornélt tagjának 20 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

3/2024. (04.07.)  Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangú szavazással az elnökség 2023. évre vonatkozó Költségvetési beszámolóját elfogadta

4/2024. (04.07.)  Közgyűlési Határozat:A közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangú szavazással a 2023. évi  Egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadta.

5/2024. (04.07.)  Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangú szavazással  a felügyelő bizottság jelentését  elfogadta.

6/2024. (04.07.)Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangú szavazással az egyesület 2024. évi Költségvetési tervét elfogadta.

7/2024. (05.26) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Gábris Katalint jegyzőkönyv vezetőnek, Valkai Lászlót és Kapás Ferencet jegyzőkönyv hitelesítőnek 45 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

8/2024. (05.26.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Kókai Jánost a szavazatszámláló    bizottság elnökének, Kövecs Antalt tagjának 45 szavazattal egyhangúlag     megválasztotta.

9/2024. (05.26) Közgyűlési határozat: A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület      közgyűlése 2024. 05. 26-tól 2029. 05. 26-ig terjedő időtartamra egyhangú       szavazással megválasztotta az alábbi elnökséget:

Gábris Kornél elnök (anyja születési neve: Csontos Katalin, lakcíme: 6000 Kecskemét, Kalász u. 40.)

Kapás Ferenc elnök-helyettes (anyja születési neve: Kapás Ágnes, lakcíme: 6000 Kecskemét, Szalag u. 13.)

Baranyi Zsolt elnökségi tag (anyja születési neve: Kovács Erzsébet, lakcíme: 6000 Kecskemét, Cserép u. 23.)

Gábris Kázmér elnökségi tag (anyja születési neve: Natív Mária, lakcíme: 6065 Lakitelek, Napsugár u. 9.)

Kövecs Antal elnökségi tag (anyja születési neve: Károlyi Anna, lakcíme: 6000 Kecskemét, Kiskun u. 16.)

Valkai László Ádám elnökségi tag (anyja születési neve: Kis Erzsébet, 6000 Kecskemét, Zöldkút u. 7.

10/2024. (05.26) Közgyűlési határozat: A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület

közgyűlése2024. 05. 26-tól 2029. 05. 26-ig terjedő időtartamra egyhangú szavazással

megválasztotta az alábbi felügyelő bizottságot:

Kókai János elnök (anyja születési neve: Tóth Rozália, lakcíme: 6000 Kecskemét, Kodolányi J. u. 1.)

Galamb Lajos tag (anyja születési neve: Bartus Ilona, lakcíme: 6000 Kecskemét,  Hosszú u. 36.)

Tóth Sándor tag (anyja születési neve: Nagy Ilona, lakcíme: 6000 Kecskemét, Vacsihegy tanya 31/B)

Közgyűlési meghívó 2024.05.26.

HO-HÓ KLUB KECSKEMÉT HORGÁSZEGYESÜLET
6000 Kecskemét, Badacsony u. 1/a  Tel: 76/418-059


MEGHÍVÓ
A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgász Egyesület 2024. május 26-án, vasárnap

12 óra 30 perckor

KÖZGYŰLÉST
tart. Helyszíne : Ho-Hó tó, Kecskemét, hrsz.: 0765/118.

Napirend :

  1. Megnyitó
  2. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
  3. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság  megválasztása
  4.  A vezetőség lemondása mandátuma lejárata miatt
  5.  Jelölőbizottság előterjesztése az új vezetőség tagjainak személyére
  6. A mandátum vizsgáló bizottság jelentése
  7.  Az új vezetőség megválasztása
  8. Egyebek, zárszó

A közgyűlésre ezúton az egyesületi tagokat tisztelettel meghívom. A közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50 %-nak +1 fő jelenléte szükséges.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen, változatlan napirenddel 2024.május 26-án 13,00 órakor tartjuk meg, melyre tisztelettel meghívom.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a fenti napirend vonatkozásában.

Kecskemét, 2024. 05. 12.

                                                             Gábris Kázmér Attila elnök sk.

Fogási napló leadási határideje 2025.02.28.

Tisztelt Horgásztársak, Egyesületi tagjaink!
 
Az Állami Horgászjegyek és területi éves jegyek 2025. január 31-ig érvényesek
A fogási napló leadási határideje (2025. február 28.) és már jó néhányan le is adtátok részünkre, de egyet-kettőt hibásan.
Viszont ebben az esetben is jár a 5.000 Ft-os bírság, úgy mint a február 28. után leadott fogási naplók esetében is.
Ennek értelmében ha nincsen összesítve a horgászattal eltöltött naptári napok száma illetve, ha a kifogott halak mennyisége nincs vízterületenként összesítve a 38. oldalon, ezekben az esetekben
EMELTDÍJAS OKMÁNYT KELL KIBOCSÁTANUNK!
 
Ez vonatkozik a díjmentesek esetében is, tehát a 70 év felettiek illetve a fogyatékkal élők 5.500 Ft-ért kaphatják meg az állami jegyet!
(133/2013. (XII.29.) VM rendelet, 35.§. (4a))
 
Posta címünk:
Ho-Hó Klub Kecskemét HE.
6000. Kecskemét, Füzes u. 6.
 
allamijegy2016img_20161129_102011img_20161129_102052

ADÓ 1%

Az ön SZJA 1%-át kérjük ajánlja fel a Ho-Hó Klub Kecskemét HE. részére.
Az egyesület adószáma: 18353310-1-03

 

Emeltdíjas Államijegyek!!!

Felhívjuk tagjaink figyelmét arra, hogy a február 28. után leadott fogási naplók esetében EMELTDÍJAS OKMÁNYT KELL KIBOCSÁTANI!
 
Ez vonatkozik a díjmentesek esetében is, tehát a 70 év felettiek illetve a fogyatékkal élők 3.300 Ft-ért kaphatják meg az állami jegyet!
(133/2013. (XII.29.) VM rendelet, 35.§. (4a))