Ho-Hó Klub 2022.04.10-i közgyűlésének határozatai

Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület

Közgyűlési Határozatok 2022.

1/2022. (04.10) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés Gábris Katalint jegyzőkönyv vezetőnek, Kapás Ferencet és Daróczi Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek 18 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

2/2022. (04.10) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés Gábris Kornélt a szavazatszámláló bizottság elnökének, Galamb Lajost tagjának 18 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

            3/2022. (04.10) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 18 igen szavazattal, egyhangú        szavazással az elnökség 2021. évi Költségvetési beszámolóját elfogadta.

            4/2022. (04.10) Közgyűlési Határozat:A közgyűlés 18 igen szavazattal, egyhangú         szavazással a 2021. évi  Egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet            elfogadta.

            5/2022. (04.10) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 18 igen szavazattal, egyhangú        szavazással  a felügyelő bizottság jelentését  elfogadta.

            6/2022. (04.10) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 18 igen szavazattal, egyhangú

            szavazással az egyesület 2022. évi Költségvetési tervét elfogadta     

Meghívó közgyűlésre 2022.04.10.

,,HO-HÓ” KLUB KECSKEMÉT HORGÁSZEGYESÜLET

6000 Kecskemét, Badacsony u. 1/az

MEGHÍVÓ

A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület 2022. április 10-én, vasárnap 15.30 órakor tartandó

Közgyűlésére

Helyszíne: Kecskeméti Sörház különterme, Kecskemét, Békéscsabai út

Napirend:

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.
3. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság megválasztása.
4. Beszámoló az elnökség 2021. évi munkájáról, a költségvetés végrehajtásáról és a közhasznúsági mellékletről.
5. A felügyelő bizottság jelentése.
6. A mandátum vizsgáló bizottság jelentése.
7. Hozzászólások, vita – válaszadások.
8. Határozathozatal az elnökségi beszámolóról, a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a közhasznúsági mellékletről, a felügyelő bizottság jelentéséről.
9. A 2022. évi költségvetési terv előterjesztése, megvitatása.
10. Határozathozatal a 2022. évi költségvetési tervről.
11. Egyebek.

Az egyesület tagjait a közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50 %-nak +1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen, változatlan napirenddel

 2022. április 10-én 16 óra 00 percre hívom össze.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a fenti napirend vonatkozásában.

Kecskemét, 2022. március 28.

                                                                                               Gábris Kázmér

                                                                                                      elnök sk.

Fogási napló leadási határideje 2022.02.28.

Tisztelt Horgásztársak, Egyesületi tagjaink!
 
Az Állami Horgászjegyek és területi éves jegyek 2023. január 31-ig érvényesek
A fogási napló leadási határideje (2023. február 28.) és már jó néhányan le is adtátok részünkre, de egyet-kettőt hibásan.
Viszont ebben az esetben is jár a 5.000 Ft-os bírság, úgy mint a február 28. után leadott fogási naplók esetében is.
Ennek értelmében ha nincsen összesítve a horgászattal eltöltött naptári napok száma illetve, ha a kifogott halak mennyisége nincs vízterületenként összesítve a 38. oldalon, ezekben az esetekben
EMELTDÍJAS OKMÁNYT KELL KIBOCSÁTANUNK!
 
Ez vonatkozik a díjmentesek esetében is, tehát a 70 év felettiek illetve a fogyatékkal élők 5.500 Ft-ért kaphatják meg az állami jegyet!
(133/2013. (XII.29.) VM rendelet, 35.§. (4a))
 
Posta címünk:
Ho-Hó Klub Kecskemét HE.
6000. Kecskemét, Füzes u. 6.
 
allamijegy2016img_20161129_102011img_20161129_102052

ADÓ 1%

Az ön SZJA 1%-át kérjük ajánlja fel a Ho-Hó Klub Kecskemét HE. részére.
Az egyesület adószáma: 18353310-1-03

 

Emeltdíjas Államijegyek!!!

Felhívjuk tagjaink figyelmét arra, hogy a február 28. után leadott fogási naplók esetében EMELTDÍJAS OKMÁNYT KELL KIBOCSÁTANI!
 
Ez vonatkozik a díjmentesek esetében is, tehát a 70 év felettiek illetve a fogyatékkal élők 3.300 Ft-ért kaphatják meg az állami jegyet!
(133/2013. (XII.29.) VM rendelet, 35.§. (4a))