Közgyűlési Határozatok 2023.

1/2023. (04.02.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Gábris Katalint jegyzőkönyv vezetőnek, Kapás Ferencet és Daróczi Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek 16 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

2/2023. (04.02.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Baranyi Zsoltot a szavazatszámláló bizottság elnökének, Török Lajost tagjának 16 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

           3/2023. (04.02.)  Közgyűlési Határozat:    A közgyűlés 16 igen szavazattal, egyhangú                szavazással az elnökség 2022. évre vonatkozó Költségvetési beszámolóját elfogadta.

            4/2023. (04.02.)  Közgyűlési Határozat:A közgyűlés 16 igen szavazattal, egyhangú       szavazással a 2022. évi  Egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet            elfogadta.

            5/2023. (04.02.)  Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 16 igen szavazattal, egyhangú      szavazással  a felügyelő bizottság jelentését  elfogadta.

            6/2023. (04.02.)Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 16 igen szavazattal, egyhangú        szavazással az egyesület 2023. évi Költségvetési tervét elfogadta.

1/2023. (10.08.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Gábris Katalint jegyzőkönyv vezetőnek, Kapás Ferencet és Daróczi Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek 20 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

2/2023. (10.08.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Baranyi Zsoltot a szavazatszámláló bizottság elnökének, Gábris Kornélt tagjának 20 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

            3/2023. (10.08.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 2024. január 1-től az           egyesületi             felnőtt tagdíjat 4500 Ft, az ifi tagdíjat 2300 Ft összegben állapítja    meg.

            4/2023. (10.08.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 2024. január 1-től az           egyesület             szarvasi horgásztelkén a lakókocsik igénybevételi díját 2000           Ft/nap/lakókocsi összegben    állapítja meg.

            5/2023. (10.08.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés megválasztotta Galamb    Lajost a             jelölő bizottság elnökének, Hegedűs Lászlót és Valkai Lászlót a      bizottság tagjának, és             megbízta a bizottságot a 2024. évi választások            előkészítésével.

            6/2023. (10.08.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés 2024. január 1-től Gábris   Katalin munkabérét 30% emeléssel állapítja meg.

Közgyűlési meghívó 2023.10.08.

,,HO-HÓ” KLUB KECSKEMÉT HORGÁSZEGYESÜLET

6000 Kecskemét, Badacsony u. 1/a

MEGHÍVÓ

A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület 2023. október 08-án, vasárnap 13.00 órakor tartandó

Közgyűlésére

Helyszíne: Kecskeméti Sörház különterme, Kecskemét, Békéscsabai út

Napirend:

1. Megnyitó

2. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.

3. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság megválasztása.

4. Tájékoztató az elnökség 2023. évi munkájáról, a költségvetés végrehajtásáról.

6. A mandátum vizsgáló bizottság jelentése.

7. A 2024. év január 1-től érvényes egyesületi tagdíjak megállapítása.

8. A 2024. év január 1-től érvényes tagdíjhozzájárulás mértékének megállapítása az egyesületi horgásztelek igénybevétele esetén.

9. A 2024. évi vezetőségválasztás előkészítése, a jelölő bizottság tagjainak megválasztása.

11. Egyebek.

Az egyesület tagjait a közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50 %-nak +1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen, változatlan napirenddel

 2023. október 08-án 13 óra 30 percre hívom össze.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a fenti napirend vonatkozásában.

Kecskemét, 2023. szeptember 18.

XVII. „Ho-Hó” Páros Pergető Kupa 2023.

XVII. „Ho-Hó” Páros Pergető Kupa 2023.

Helyszín/idő :                 Szikrai holt Tisza

2023. november 05. vasárnap

Nevezés : „Ho-Hó” Horgászcentrumban személyesen vagy a

30/899-6364, illetve a hohocentrum@gmail.com e-mail címen.

Minden esetben kérem a versenyzők nevét és a Magyar Horgászkártya számukat megadni!!!

Nevezési díj :
10.000 Ft/fő + csónakbérlés

Nevezési és befizetési határidő : 2023. október 28.

Nevezési díjat az üzletben személyesen lehet befizetni vagy a
K&H 10402506-74544952-49551006
számla számra Gábris Kornél nevére kell átutalni.
(megjegyzés rovatba valamelyik versenyző nevét írjátok be)

Csónakot tudunk biztosítani korlátozott darabszámban (kb. 14 db)
3.000 Ft/nap!
Edzésnapra a napijegy 4.000 Ft.

Verseny lebonyolítása :

600-kor  Találkozó, regisztráció és reggeli a Sarokház Étteremben (Tőserdő, partközel)

800-1300  Verseny

1300-1330  Mérlegelés

1400 körül Ebéd, eredményhirdetés, Gratulációk osztása és fogadása!

– haltartószákot,

– merítőszákot,
– evezőt,

– csónakrögzítő súlyt,

– motort, akkut mindenki hozzon magával!

Versenyszabályok

2023. évre érvényes állami jegy.

– A csónakban a versenyzőkön kívül más személy külön engedéllyel tartózkodhat.

– A saját csónakkal induló versenyzőknél alapfeltétel a csónak menetbiztonsága és előírás szerinti felszereltsége.

– A bérbe vett csónakokért mindenki saját maga felel és az esetleges károkat neki kell megtérítenie a bérbeadónak.

– Horgászni csak a holtág erre kijelölt területén, a többi csapattól legalább 30 m távolságban, rögzített csónakból, más versenyzők zavarása nélkül, egyetlen kézben tartott bottal szabad. A horgászhely a kijelölt pályán belül a verseny ideje alatt tetszőlegesen változtatható. A csónakban bármennyi felszerelt bot lehet.

– A versenyzők a versenyen saját felelőségükre vesznek részt. A rendezőség a versenyen esetlegesen történő balesetekért és keletkezett károkért felelősséget nem vállal.

– Bármely pergető módszer és műcsali megengedett, de csak egyetlen csalival szerelt készség használható. ( pl. a twister fölé nem köthető műlégy). Csak a szabályosan fogott

(nem kívülről akadt!), ragadozó halak számítanak bele az eredménybe. Ezeket kíméletesen kell élve tartani mérlegelésig.

– Az elpusztult halakat nem mérjük le, azok a versenybe nem számítanak bele.

– Versenybe bármelyik 20 cm feletti ragadozó hal beszámít: csuka, süllő, sügér, balin, harcsa, kősüllő, jászkeszeg.

– A kifogott, egyéb halakat megfogás után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe.

– A halak kiemeléséhez minden esetben merítőszákot kell használni.

– A halak életben tartásához és épségük megóvásához haltartó szákot kell használni.

Drótszák és szájbilincs használata TILOS!

– A fogás tényét jelezni kell a rendezőség és a többiek felé.

– Mérlegelés a verseny félidejénél illetve a verseny végén lesz.

– A verseny Rendezősége „Nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli, és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, illetve csapatot, mely a környezetét, a vizet szennyezi, gondatlan magatartásával kárt okoz, vagy a többi versenyzőt veszélyezteti, illetve, nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.

A nevezés személyesen vagy átutalva a (Gábris Kornél) nevére befizetett és a nevezési határidő lejártáig beérkezett nevezési díjjal érvényes! A nevezés lemondását a nevezési határidő lejártáig fogadunk el, a nevezési díj 50%-át térítjük vissza!

Értékelés:

Minden megkezdett cm 1 pontot ér. (Pl.: 1 db 62,2cm-es csuka 63 pont). A forduló sorrendje az így szerzett pontok alapján dől el. Pontegyenlőség esetén a több halat fogott csapat a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legnagyobb hal dönt.

Díjazás:

I.-II.-III. hely: legtöbb pontot elérő csapat + a legnagyobb hal

Meghívó közgyűlésre 2023.04.02.

,,HO-HÓ” KLUB KECSKEMÉT HORGÁSZEGYESÜLET

6000 Kecskemét, Badacsony u. 1/a

MEGHÍVÓ

A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület 2023. április 02-án, vasárnap 14 óra 15 perckor tartandó

Közgyűlésére

Helyszíne: Kisbugaci étterem és rendezvényház különterme, Kecskemét, Munkácsi u. 10.

Napirend:

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.
3. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság megválasztása.
4. Beszámoló az elnökség 2022. évi munkájáról, a költségvetés végrehajtásáról és az egyszerűsített mérlegről.
5. A felügyelő bizottság jelentése.
6. A mandátum vizsgáló bizottság jelentése.
7. Hozzászólások, vita – válaszadások.
8. Határozathozatal az elnökségi beszámolóról, a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a mérlegről, valamint a felügyelő bizottság jelentéséről.
9. A 2023. évi költségvetési terv előterjesztése, megvitatása.
10. Határozathozatal a 2023. évi költségvetési tervről.
11. A 2024. évi tagdíjak és egyéb díjak megállapítása.
12. A 2024. évi vezetőségválasztás előkészítése, a jelölő bizottság tagjainak megválasztása.
13. Egyebek

Az egyesület tagjait a közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50 %-nak +1 fő jelenléte szükséges.  Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen, változatlan napirenddel

 2023. április 02-án 14 óra 30 percre hívom össze.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a fenti napirend vonatkozásában.

Kecskemét, 2023. március 23.

Ho-Hó Klub 2022.04.10-i közgyűlésének határozatai

Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület

Közgyűlési Határozatok 2022.

1/2022. (04.10) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés Gábris Katalint jegyzőkönyv vezetőnek, Kapás Ferencet és Daróczi Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek 18 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

2/2022. (04.10) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés Gábris Kornélt a szavazatszámláló bizottság elnökének, Galamb Lajost tagjának 18 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

            3/2022. (04.10) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 18 igen szavazattal, egyhangú        szavazással az elnökség 2021. évi Költségvetési beszámolóját elfogadta.

            4/2022. (04.10) Közgyűlési Határozat:A közgyűlés 18 igen szavazattal, egyhangú         szavazással a 2021. évi  Egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet            elfogadta.

            5/2022. (04.10) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 18 igen szavazattal, egyhangú        szavazással  a felügyelő bizottság jelentését  elfogadta.

            6/2022. (04.10) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 18 igen szavazattal, egyhangú

            szavazással az egyesület 2022. évi Költségvetési tervét elfogadta     

Fogási napló leadási határideje 2024.02.28.

Tisztelt Horgásztársak, Egyesületi tagjaink!
 
Az Állami Horgászjegyek és területi éves jegyek 2024. január 31-ig érvényesek
A fogási napló leadási határideje (2024. február 28.) és már jó néhányan le is adtátok részünkre, de egyet-kettőt hibásan.
Viszont ebben az esetben is jár a 5.000 Ft-os bírság, úgy mint a február 28. után leadott fogási naplók esetében is.
Ennek értelmében ha nincsen összesítve a horgászattal eltöltött naptári napok száma illetve, ha a kifogott halak mennyisége nincs vízterületenként összesítve a 38. oldalon, ezekben az esetekben
EMELTDÍJAS OKMÁNYT KELL KIBOCSÁTANUNK!
 
Ez vonatkozik a díjmentesek esetében is, tehát a 70 év felettiek illetve a fogyatékkal élők 5.500 Ft-ért kaphatják meg az állami jegyet!
(133/2013. (XII.29.) VM rendelet, 35.§. (4a))
 
Posta címünk:
Ho-Hó Klub Kecskemét HE.
6000. Kecskemét, Füzes u. 6.
 
allamijegy2016img_20161129_102011img_20161129_102052

Emeltdíjas Államijegyek!!!

Felhívjuk tagjaink figyelmét arra, hogy a február 28. után leadott fogási naplók esetében EMELTDÍJAS OKMÁNYT KELL KIBOCSÁTANI!
 
Ez vonatkozik a díjmentesek esetében is, tehát a 70 év felettiek illetve a fogyatékkal élők 3.300 Ft-ért kaphatják meg az állami jegyet!
(133/2013. (XII.29.) VM rendelet, 35.§. (4a))