Ho-Hó Klub Kecskemét HE. Közgyűlési Határozatok 2024.

1/2024. (04.07.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Gábris Katalint jegyzőkönyv vezetőnek, Kapás Ferencet és Daróczi Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek 20 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

2/2024. (04.07.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Baranyi Zsoltot a szavazatszámláló bizottság elnökének, Gábris Kornélt tagjának 20 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

3/2024. (04.07.)  Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangú szavazással az elnökség 2023. évre vonatkozó Költségvetési beszámolóját elfogadta

4/2024. (04.07.)  Közgyűlési Határozat:A közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangú szavazással a 2023. évi  Egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadta.

5/2024. (04.07.)  Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangú szavazással  a felügyelő bizottság jelentését  elfogadta.

6/2024. (04.07.)Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangú szavazással az egyesület 2024. évi Költségvetési tervét elfogadta.

7/2024. (05.26) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Gábris Katalint jegyzőkönyv vezetőnek, Valkai Lászlót és Kapás Ferencet jegyzőkönyv hitelesítőnek 45 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

8/2024. (05.26.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Kókai Jánost a szavazatszámláló    bizottság elnökének, Kövecs Antalt tagjának 45 szavazattal egyhangúlag     megválasztotta.

9/2024. (05.26) Közgyűlési határozat: A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület      közgyűlése 2024. 05. 26-tól 2029. 05. 26-ig terjedő időtartamra egyhangú       szavazással megválasztotta az alábbi elnökséget:

Gábris Kornél elnök (anyja születési neve: Csontos Katalin, lakcíme: 6000 Kecskemét, Kalász u. 40.)

Kapás Ferenc elnök-helyettes (anyja születési neve: Kapás Ágnes, lakcíme: 6000 Kecskemét, Szalag u. 13.)

Baranyi Zsolt elnökségi tag (anyja születési neve: Kovács Erzsébet, lakcíme: 6000 Kecskemét, Cserép u. 23.)

Gábris Kázmér elnökségi tag (anyja születési neve: Natív Mária, lakcíme: 6065 Lakitelek, Napsugár u. 9.)

Kövecs Antal elnökségi tag (anyja születési neve: Károlyi Anna, lakcíme: 6000 Kecskemét, Kiskun u. 16.)

Valkai László Ádám elnökségi tag (anyja születési neve: Kis Erzsébet, 6000 Kecskemét, Zöldkút u. 7.

10/2024. (05.26) Közgyűlési határozat: A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület

közgyűlése2024. 05. 26-tól 2029. 05. 26-ig terjedő időtartamra egyhangú szavazással

megválasztotta az alábbi felügyelő bizottságot:

Kókai János elnök (anyja születési neve: Tóth Rozália, lakcíme: 6000 Kecskemét, Kodolányi J. u. 1.)

Galamb Lajos tag (anyja születési neve: Bartus Ilona, lakcíme: 6000 Kecskemét,  Hosszú u. 36.)

Tóth Sándor tag (anyja születési neve: Nagy Ilona, lakcíme: 6000 Kecskemét, Vacsihegy tanya 31/B)