Közgyűlési meghívó 2024.04.07.

,,HO-HÓ” KLUB KECSKEMÉT HORGÁSZEGYESÜLET
6000 Kecskemét, Badacsony u. 1/az

MEGHÍVÓ

A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület 2024. április 07-én, vasárnap 15 óra 30 perckor tartandó

Közgyűlésére

Helyszíne: Sasfészek étterem különterme, 6000 Kecskemét, Alsócsalános 3.

Napirend:

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.
3. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság megválasztása.
4. Beszámoló az elnökség 2023. évi munkájáról, a költségvetés végrehajtásáról és az egyszerűsített mérlegről.
5. A felügyelő bizottság jelentése.
6. A mandátum vizsgáló bizottság jelentése.
7. Hozzászólások, vita – válaszadások.
8. Határozathozatal az elnökségi beszámolóról, a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a mérlegről, valamint a felügyelő bizottság jelentéséről.
9. A 2024. évi költségvetési terv előterjesztése, megvitatása.
10. Határozathozatal a 2024. évi költségvetési tervről.
11. Egyebek

Az egyesület tagjait a közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50 %-nak +1 fő jelenléte szükséges.  Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen, változatlan napirenddel

 2024. április 07-én 16 órára hívom össze.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a fenti napirend vonatkozásában.

Kecskemét, 2024. március 22.

Gábris Kázmér
elnök sk.