Meghívó Közgyűlésre

MEGHÍVÓ
A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgász Egyesület 2019. május 19-én-én, vasárnap

12 óra 30 perckor

KÖZGYŰLÉST
tart. Helyszíne : Ho-Hó tó, Kecskemét, hrsz.: 0765/118.

Napirend :

 1. Megnyitó
 2. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
 3. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság  megválasztása
 4. Az Alapszabály módosításának előterjesztése
 5. Hozzászólások, vita – válaszadások
 6. A mandátum vizsgáló bizottság jelentése
 7. Határozathozatal az  Alapszabály módosításáról.
 8. Egyesületi tagdíjak emelési javaslat előterjesztése
 9. Hozzászólások, vita – válaszadások
 10.  Határozathozatal az egyesületi tagdíjak emeléséről
 11.  A vezetőség lemondása mandátuma lejárata miatt
 12.  Jelölőbizottság előterjesztése az új vezetőség tagjainak személyére
 13.  Az új vezetőség megválasztása
 14. Egyebek, zárszó

A közgyűlésre ezúton az egyesületi tagokat tisztelettel meghívom. A közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50 %-nak +1 fő jelenléte szükséges.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen, változatlan napirenddel 2019.május 19-én 13,00 órakor tartjuk meg, melyre tisztelettel meghívom.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a fenti napirend vonatkozásában.

Kecskemét, 2019. 05. 03.

                                                             Gábris Kázmér Attila elnök sk.