Meghívó közgyűlésre 2023.04.02.

,,HO-HÓ” KLUB KECSKEMÉT HORGÁSZEGYESÜLET

6000 Kecskemét, Badacsony u. 1/a

MEGHÍVÓ

A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület 2023. április 02-án, vasárnap 14 óra 15 perckor tartandó

Közgyűlésére

Helyszíne: Kisbugaci étterem és rendezvényház különterme, Kecskemét, Munkácsi u. 10.

Napirend:

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.
3. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság megválasztása.
4. Beszámoló az elnökség 2022. évi munkájáról, a költségvetés végrehajtásáról és az egyszerűsített mérlegről.
5. A felügyelő bizottság jelentése.
6. A mandátum vizsgáló bizottság jelentése.
7. Hozzászólások, vita – válaszadások.
8. Határozathozatal az elnökségi beszámolóról, a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a mérlegről, valamint a felügyelő bizottság jelentéséről.
9. A 2023. évi költségvetési terv előterjesztése, megvitatása.
10. Határozathozatal a 2023. évi költségvetési tervről.
11. A 2024. évi tagdíjak és egyéb díjak megállapítása.
12. A 2024. évi vezetőségválasztás előkészítése, a jelölő bizottság tagjainak megválasztása.
13. Egyebek

Az egyesület tagjait a közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50 %-nak +1 fő jelenléte szükséges.  Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen, változatlan napirenddel

 2023. április 02-án 14 óra 30 percre hívom össze.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a fenti napirend vonatkozásában.

Kecskemét, 2023. március 23.