Meghívó közgyűlésre 2022.04.10.

,,HO-HÓ” KLUB KECSKEMÉT HORGÁSZEGYESÜLET

6000 Kecskemét, Badacsony u. 1/az

MEGHÍVÓ

A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület 2022. április 10-én, vasárnap 15.30 órakor tartandó

Közgyűlésére

Helyszíne: Kecskeméti Sörház különterme, Kecskemét, Békéscsabai út

Napirend:

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.
3. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság megválasztása.
4. Beszámoló az elnökség 2021. évi munkájáról, a költségvetés végrehajtásáról és a közhasznúsági mellékletről.
5. A felügyelő bizottság jelentése.
6. A mandátum vizsgáló bizottság jelentése.
7. Hozzászólások, vita – válaszadások.
8. Határozathozatal az elnökségi beszámolóról, a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a közhasznúsági mellékletről, a felügyelő bizottság jelentéséről.
9. A 2022. évi költségvetési terv előterjesztése, megvitatása.
10. Határozathozatal a 2022. évi költségvetési tervről.
11. Egyebek.

Az egyesület tagjait a közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50 %-nak +1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen, változatlan napirenddel

 2022. április 10-én 16 óra 00 percre hívom össze.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a fenti napirend vonatkozásában.

Kecskemét, 2022. március 28.

                                                                                               Gábris Kázmér

                                                                                                      elnök sk.