Meghívó közgyűlésre 2021.09.05.

,,HO-HÓ” KLUB KECSKEMÉT HORGÁSZEGYESÜLET

6000 Kecskemét, Badacsony u. 1/a

MEGHÍVÓ

A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület 2021.szeptember 5-én, vasárnap 16 órakor tartandó

Közgyűlésére

Helyszíne: Sasfészek Étterem, Kecskemét, Alsócsalános 3.

Napirend:

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.
3. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság megválasztása.
4. Beszámoló az elnökség 2020. évi munkájáról, a költségvetés végrehajtásáról és a közhasznúsági mellékletről, a 2021. évi tervről, a felügyelő bizottság jelentéséről.
5. A mandátum vizsgáló bizottság jelentése.
6. Hozzászólások, vita – válaszadások.
7. Határozathozatal: Az Elnökség által közgyűlés hiányában hozott 1/2021. (04.02.) és 2/2021.(04.02.) Elnökségi Határozatok megerősítése.
8. Határozathozatal a 2022. 01.01-től esedékes tagdíjakról.
9. Egyebek.

Az egyesület tagjait a közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50 %-nak +1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen, változatlan napirenddel

 2021. szeptember 05-én 16 óra 30 percre hívom össze.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a fenti napirend vonatkozásában.

Jelen közgyűlés az elmaradt tavaszi közgyűlésünk pótlására szolgál.

Kecskemét, 2021. 08. 27.

                                                                                               Gábris Kázmér

                                                                                                      elnök sk.