Meghívó Közgyűlésre 2020.02.23.

,,HO-HÓ” KLUB KECSKEMÉT HORGÁSZEGYESÜLET

6000 Kecskemét, Badacsony u. 1/az

MEGHÍVÓ

A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület 2020. február 23-án, vasárnap 16 órakor tartandó

Közgyűlésére

Helyszíne: Csaplár Étterem, Kecskemét, Vacsi köz 21.

Napirend:

1. Megnyitó

2. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.

3. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság megválasztása.

4. Beszámoló az elnökség 2019. évi munkájáról, a költségvetés végrehajtásáról és a közhasznúsági mellékletről.

5. A felügyelő bizottság jelentése.

6. A mandátum vizsgáló bizottság jelentése.

7. Hozzászólások, vita – válaszadások.

8. Határozathozatal a beszámolóról, a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és a közhasznúsági mellékletről, a felügyelő bizottság jelentéséről.

9. Határozathozatal: a) újabb nyaraló vásárlásáról

                                  b) nagy egyesületek horgászversenyéről.

                        SZÜNET

10. A 2020. évi költségvetési terv előterjesztése, megvitatása.

11. Határozathozatal a 2020. évi költségvetési tervről.

12. Küldöttek megválasztása a Bácshosz éves közgyűlésére a következő öt évben.

13. A szarvasi telek igénybevételi rendje c. szabályzat elfogadása

14. Egyebek.

Az egyesület tagjait a közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50 %-nak +1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen, változatlan napirenddel

 2020. február 23-án 16 óra 30 percre hívom össze.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a fenti napirend vonatkozásában.

Kecskemét, 2020. február 05.

                                                                                               Gábris Kázmér

                                                                                                      elnök sk.