Közgyűlési meghívó 2023.10.08.

,,HO-HÓ” KLUB KECSKEMÉT HORGÁSZEGYESÜLET

6000 Kecskemét, Badacsony u. 1/a

MEGHÍVÓ

A Ho-Hó Klub Kecskemét Horgászegyesület 2023. október 08-án, vasárnap 13.00 órakor tartandó

Közgyűlésére

Helyszíne: Kecskeméti Sörház különterme, Kecskemét, Békéscsabai út

Napirend:

1. Megnyitó

2. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.

3. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság megválasztása.

4. Tájékoztató az elnökség 2023. évi munkájáról, a költségvetés végrehajtásáról.

6. A mandátum vizsgáló bizottság jelentése.

7. A 2024. év január 1-től érvényes egyesületi tagdíjak megállapítása.

8. A 2024. év január 1-től érvényes tagdíjhozzájárulás mértékének megállapítása az egyesületi horgásztelek igénybevétele esetén.

9. A 2024. évi vezetőségválasztás előkészítése, a jelölő bizottság tagjainak megválasztása.

11. Egyebek.

Az egyesület tagjait a közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50 %-nak +1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanezen a helyszínen, változatlan napirenddel

 2023. október 08-án 13 óra 30 percre hívom össze.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a fenti napirend vonatkozásában.

Kecskemét, 2023. szeptember 18.