Közgyűlési Határozatok 2023.

1/2023. (04.02.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Gábris Katalint jegyzőkönyv vezetőnek, Kapás Ferencet és Daróczi Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek 16 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

2/2023. (04.02.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Baranyi Zsoltot a szavazatszámláló bizottság elnökének, Török Lajost tagjának 16 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

           3/2023. (04.02.)  Közgyűlési Határozat:    A közgyűlés 16 igen szavazattal, egyhangú                szavazással az elnökség 2022. évre vonatkozó Költségvetési beszámolóját elfogadta.

            4/2023. (04.02.)  Közgyűlési Határozat:A közgyűlés 16 igen szavazattal, egyhangú       szavazással a 2022. évi  Egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet            elfogadta.

            5/2023. (04.02.)  Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 16 igen szavazattal, egyhangú      szavazással  a felügyelő bizottság jelentését  elfogadta.

            6/2023. (04.02.)Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 16 igen szavazattal, egyhangú        szavazással az egyesület 2023. évi Költségvetési tervét elfogadta.

1/2023. (10.08.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Gábris Katalint jegyzőkönyv vezetőnek, Kapás Ferencet és Daróczi Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek 20 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

2/2023. (10.08.) Közgyűlési Határozat A közgyűlés Baranyi Zsoltot a szavazatszámláló bizottság elnökének, Gábris Kornélt tagjának 20 szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

            3/2023. (10.08.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 2024. január 1-től az           egyesületi             felnőtt tagdíjat 4500 Ft, az ifi tagdíjat 2300 Ft összegben állapítja    meg.

            4/2023. (10.08.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 2024. január 1-től az           egyesület             szarvasi horgásztelkén a lakókocsik igénybevételi díját 2000           Ft/nap/lakókocsi összegben    állapítja meg.

            5/2023. (10.08.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés megválasztotta Galamb    Lajost a             jelölő bizottság elnökének, Hegedűs Lászlót és Valkai Lászlót a      bizottság tagjának, és             megbízta a bizottságot a 2024. évi választások            előkészítésével.

            6/2023. (10.08.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés 2024. január 1-től Gábris   Katalin munkabérét 30% emeléssel állapítja meg.